Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Elblągu

Witamy w Internetowym Serwisie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
Strona Główna
Kodeks Etyki
Biuletyn
Ustawy
Rozporządzenia
Uchwały KZPiP
wnioski
Stanowisko XIII O.Z.P.iP. w Elblągu z dnia 6 marca 2004 r.
Pielęgniarki i Położne w Unii Europejskiej

O.I.P.I.P. w Elblągu
  

@

Stanowisko
XIII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
z dnia 6 marca 2004 r.

https://nutresinherbapureear.com/

kierowany do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podjęcia działań mających na celu wdrożenie procedur pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej oraz określenia stawki kapitacyjnej dla poszczególnych świadczeniodawców tj: lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych, położnych środowiskowo-rodzinnych oraz pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania.

Delegaci XIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnioskują o podjęcie działań oraz decyzji w zakresie wdrożenia procedur pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej wraz z określeniem stawki kapitacyjnej dla poszczególnych świadczeniodawców.

Uważamy, że przejrzysty system pozwoli na realizację świadczeń gwarantowanych ubezpieczonym w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania oraz położnictwa środowiskowo - rodzinnego.

W obecnym stanie organizacyjnym podstawowej opieki zdrowotnej postępuje ograniczenie dostępności do usług pielęgniarskich w domu pacjenta - podopiecznego a usługi pielęgniarskie zawężają się jedynie do wykonania iniekcji na zlecenie lekarza.

Takie zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych, naszym zdaniem jest ułomne i satysfakcjonuje jedynie lekarzy - właścicieli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Domagamy się sprawiedliwego podziału nie tylko zadań, odpowiedzialności ale również środków finansowych na realizację tych zadań, tym bardziej , ze tylko pielęgniarki i położne gwarantują całodobową opiekę nad pacjentami jak i w dni ustawowo wolne od pracy, za żenująco niskie stawki.

Jak i również wydzielenie świadczeń na rzecz uczniów i zawierania bezpośrednich umów z pielęgniarkami pracującymi w środowisku nauczania i wychowania.