Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Elblągu

Witamy w Internetowym Serwisie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
Strona Główna
Kodeks Etyki
Biuletyn
Ustawy
Rozporządzenia
Uchwały KZPiP
wnioski
Stanowisko XIII O.Z.P.iP. w Elblągu z dnia 6 marca 2004 r.
Pielęgniarki i Położne w Unii Europejskiej

O.I.P.I.P. w Elblągu
  

@

Nutresin Herbapure Ear

XIII Okręgowego Zjazdu
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
z dnia 6 marca 2004 r.

https://nutresinherbapureear.com/

kierowany do Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie weryfikacji możliwości objęcia pielęgniarską opieką długoterminową pacjentów.

W chwili obecnej pacjent z zerową punktacją w skali Barthela nie może zostać objęty pielęgniarską opieką długoterminową jeśli nie występują dodatkowe schorzenia np. odleżyny , okreŁlone w załączniku opracowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Skutkiem tej nieprzemyślanej administracyjnej decyzji, stan zdrowia wielu pacjentów pozbawionych tego typu wzmożonej opieki pielęgniarskiej prowadzi do powstania powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia w łóżku a w konsekwencji podwyższenia kosztów leczenia tych pacjentów.

Według ustaleń pielęgniarek długoterminowych pacjent obejmowany jest pielęgniarską opieką domową zbyt półno i maleją jego szanse na powrót do zdrowia.